ดำเนินงานโดย หมอปิ่นจัดกระดูก
Tel. 099-125-6551
TH/EN
Knowledge
ความคิดเชิงบวก ... มันฟังดูง่าย แต่บ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย ชีวิตของเราจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น มันมีอิทธิพลมาจากนิสัยใจคอเราทั้งสิ้น 1 จิตใจหรือความคิดเชิงบวกจะดึงดูดกิจกรรมเชิงบวก อย่างแรกถ้าเราตัดสินใจที่จะกลายเป็นคนดีเราสามารถทำสิ่งที...
The human body is a  SELF-REGULATING ORGANISM. Meaning, it's programmed to heal itself. Pills only mask and suppress symptoms. The cure lies within you. ..................................................... ร่างกายมนุษย์คือ SELF-REGULATING...
 กระดูกพรุน ป้องกันได้ ...
  โรคไมเกรน (Migraine)   เป็นความผิดปกติทางประสาทเรื้อรังอย่างหนึ่ง ลักษณะเด่นคือปวดศีรษะปานกลางถึงรุนแรงเป็นซ้ำ มักสัมพันธ์กับอาการทางระบบประสาท        อาการปวดศีรษะมีผลต่อศีรษะครึ่งซีก มีสภาพปวดตามจังหวะ ...
8 risk factors for osteoporosis    1.Menstrual period    2.Booze/smoking    3.Like eating too much meat    4.Eat salty and sweet    5.Take some medicine regularly.    6.Do not get sunburn...
โรคกระดูกพรุน ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Disease หรือ NCDs) ที่นับว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าโรคร้ายแรงอื่น ๆ เพราะแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถมองเห็นหรือไม่รู้สึกเจ็บปวดได้อย่างชัดเจน ในขณะที่มวลกระดูกกำลังลดลงเรื...