ดำเนินงานโดย หมอปิ่นจัดกระดูก
Tel. 099-125-6551
TH/EN
Knowledge
...
...
...
...
...
...
...
ความคิดเชิงบวก ... มันฟังดูง่าย แต่บ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย ชีวิตของเราจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น มันมีอิทธิพลมาจากนิสัยใจคอเราทั้งสิ้น 1 จิตใจหรือความคิดเชิงบวกจะดึงดูดกิจกรรมเชิงบวก อย่างแรกถ้าเราตัดสินใจที่จะกลายเป็นคนดีเราสามารถทำสิ่งที...
The human body is a  SELF-REGULATING ORGANISM. Meaning, it's programmed to heal itself. Pills only mask and suppress symptoms. The cure lies within you. ..................................................... ร่างกายมนุษย์คือ SELF-REGULATING...
 กระดูกพรุน ป้องกันได้ ...