ดำเนินงานโดย หมอปิ่นจัดกระดูก
Tel. 099-125-6551
TH/EN
บทความ
ความคิดเชิงบวก ... มันฟังดูง่าย แต่บ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย ชีวิตของเราจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น มันมีอิทธิพลมาจากนิสัยใจคอเราทั้งสิ้น 1 จิตใจหรือความคิดเชิงบวกจะดึงดูดกิจกรรมเชิงบวก อย่างแรกถ้าเราตัดสินใจที่จะกลายเป็นคนดีเราสามารถทำสิ่งที...
The human body is a SELF-REGULATING ORGANISM.  Meaning, it's programmed to heal itself. Pills only mask and suppress symptoms. The cure lies within you. ..................................................... ร่างกายมนุษย์คือ SELF-REGUL...
 กระดูกพรุน ป้องกันได้ ...
โรคไมเกรน (Migraine)   เป็นความผิดปกติทางประสาทเรื้อรังอย่างหนึ่ง ลักษณะเด่นคือปวดศีรษะปานกลางถึงรุนแรงเป็นซ้ำ มักสัมพันธ์กับอาการทางระบบประสาท        อาการปวดศีรษะมีผลต่อศีรษะครึ่งซีก มีสภาพปวดตามจังหวะ (หัวใจเต้น) แ...
Piriformis Syndrome หรือกลุ่มอาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท เป็นความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เกิดจากกล้ามเนื้อ พิริฟอร์มิสบริเวณก้นใกล้กับสะโพกไปกดทับเส้นประสาทไซอาติกที่อยู่ใกล้กัน ส่งผลให้รู้สึกปวดบริเวณก้นร้าวไปยังขา หากมีอาการรุนแร...
  8 ปัจจัยเสี่ยงให้กระดูกพรุน ...
โรคกระดูกพรุน ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Disease หรือ NCDs) ที่นับว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าโรคร้ายแรงอื่น ๆ เพราะแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถมองเห็นหรือไม่รู้สึกเจ็บปวดได้อย่างชัดเจน ในขณะที่มวลกระดูกกำลังลดลงเรื...
ท่านั่งทำงานที่ถูกต้อง ควรนั่งตรงหลัง ชิดพนักพิง นั่งเต็มเก้าอี้ ท่านั่งที่ไม่ควรทำ -นั่งไม่เต็มก้น -กึ่งนั่งกึ่งนอน -นั่งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง -นั่งก้มหรือคอยื่นไปด้านหน้า ***คำแนะนำ***  ไม่ควรนั่งทำงานนานเกิน 1 ชั่วโมง ควรลุกเดินหรือ...
      ไคโรแพรคติก คือแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกสันหลัง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยการจัดปรับข้อกระดูกที่คลาดเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้กลับคืนสู่สภาพปกติ หรือเรียกสั้นๆว่าหมอจัดกระดูก(ตามภาษาชาวบ้านที่เราเรียกกัน)&...