Dr. เสถียร สว่างโลก
(หมอเปิ่น จัดกระดูก)
Dr. ปาร์ค จินฮี
(Doctor of Chiropractic)

Tel.
02-168-7611
 
02-108-5891
 
02-019-5485
 
02-116-1935
 
02-108-6189
 
02-508-7230
 
02-292-1310
ไคโรแพรคติค คือ...
ศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่ง ที่เชี่ยวชาญทางด้าน การจัดปรับข้อกระดูกที่คลาดเคลื่อนออกจากตำแหน่ง และไปรบกวนการทำงานของระบบประสาท ( Subluxation ) ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

...ชีวิต...
ใช่ว่ามีเพียงกระดูก, เลือด และเนื้อเยื่อต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นรูปร่างเพียงเท่านั้น แต่ยังมีส่วนอื่นอีกที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ และเป็นตัวจัดการกับทุกอย่างในชีวิต เช่น ทำให้หัวใจเต้น ให้ปอดหายใจ, ให้กระเพาะทำการย่อย, ให้ไตเกิดการขับถ่ายและหมุนเวียน, ให้ต่อมต่างๆ หลั่งสารที่จำเป็น, ให้อวัยวะต่างๆ ทำงานตามหน้าที่ตามที่ร่างกายต้องการ

สิ่งนี้แหละที่เราเรียกว่าสามัญสำนึกบ้าง อสามัญสำนึกบ้าง หรือว่าจิต, หรือว่าประสาท หรือสันดาน หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเรียก ซึ่งเป็นสิ่งมองไม่เห็น, ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีรส, ไม่สามารถสัมผัสได้ แต่เรารู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรา

........ ศาสตร์วิชาการแพทย์ไคโรแพรคติก (Chiropractic) เริ่มต้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง Davenport รัฐ Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1895 (พ.ศ.2438) ผู้เริ่มคนแรก คือ DR. D.D. Palmer ท่านได้พัฒนาศิลปะปรัชญา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ไคโรแพรคติก คำว่า Chiropractic เป็นภาษากรีก ซึ่งมีรากมาจาก “Cheir” และ “Praktikas” มาผสมกัน ซึ่งความหมายก็คือ “รักษาด้วยมือ”

 

Sitemap | Copyright © 2014 PainFree4You.com. All Rights Reserved