Dr. เสถียร สว่างโลก
(หมอเปิ่น จัดกระดูก)
Dr. ปาร์ค จินฮี
(Doctor of Chiropractic)

Tel.
02-168-7611
 
02-108-5891
 
02-019-5485
 
02-116-1935
 
02-108-6189
 
02-508-7230
 
02-292-1310

การตรวจรักษาจะเริ่มต้นด้วยการซักประวัติอาการไปจนถึงการอ่านฟิล์มเอกซเรย์คนไข้ ส่วนการรักษาโดยปกติจะใช้มือ หรืออุปกรณ์ในการช่วยจัดปรับข้อกระดูกที่คลาดเคลื่อน จากตำแหน่งผิดปกติให้กลับเข้าสู่ภาวะที่ปกติโดยไม่ใช้ยา เข็ม หรือการผ่าตัด

สำหรับระยะเวลาในการรักษา จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1. อาการรุนแรงเพียงใด
2. มีอาการมาเป็นเวลานานแค่ไหน
3. ร่างกายของคนไข้มีความสามารถในการรักษาตัวเองมากเพียงใด
4. คนไข้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัดหรือไม่

ไคโรแพรคติก...ทำการรักษาอย่างไร?
ซึ่งก็คล้ายแพทย์ทั่วๆไปที่จะต้องมี
1. การซักประวัติการเจ็บป่วย
2. ตรวจร่างกาย ทั้งทางกล้ามเนื้อ กระดูก และระบบประสาท รวมถึงการเช็คลักษณะโครงสร้างร่างกาย ที่ผิดปกติ
3. ตรวจ x-ray เพื่อช่วยในการวินิจฉัย
4. วินิจฉัยโรค และบำบัดรักษา ( เพื่อนำกลับมาซึ่งการทำงานที่ดีขึ้นของระบบประสาท = Proper functioning nervous system )


........ การรักษาแบบการแพทย์ไคโรแพรคติกจะทำการรักษาด้วยมือ โดยไม่มีการใช้ยาหรือการผ่าตัดแต่อย่างใด โดยปกติจะใช้มือจัดข้อกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานจากตำแหน่งที่ผิดปกติให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นปกติ รวมถึงการทำงานของระบบประสาทที่ดีด้วย โดยมุ่งเน้นไปที่สาเหตุ ( Cause ) ของการเกิดอาการต่างๆ

........ นอกจากนี้ อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือ ทางการแพทย์ไคโรแพรคติกบางอย่างช่วยคลายกล้ามเนื้อ หรือลดการเจ็บปวดของคนไข้เมื่อจำเป็น

 

Sitemap | Copyright © 2014 PainFree4You.com. All Rights Reserved