ดำเนินงานโดย หมอปิ่นจัดกระดูก
Tel. 099-125-6551
TH/EN
SMART HEALTH : การตรวจรักษาด้วย ไคโรแพรคติก
SMART HEALTH : กระดูกสันหลังคด ไคโรแพรคติกแก้ไขได้อย่างไร
SMART HEALTH : ไคโรแพรคติก ทางเลือกรักษาออฟฟิศซินโดรม
SMART HEALTH : ไคโรแพรคติกกับอาการหัวไหล่ติด
SMART HEALTH : ไคโรแพรคติกกับอาการชา อ่อนแรง
SMART HEALTH EP9 : ไคโรแพรคติกกับนักกีฬา
SMART HEALTH : ไคโรแพรคติกกับผู้สูงวัย
SMART HEALTH : ไคโรแพรคติกกับหญิงตั้งครรภ์
SMART HEALTH : ไคโรแพรคติกกับเด็ก
Hotline สายสุขภาพ : ไคโรแพรคติกจัดกระดูกรักษาโรค 20/1/2013
Hotline สายสุขภาพ : ไคโรแพรคติก จัดกระดูกรักษาอาการปวด 11 /8/2556
Hotline สายสุขภาพ : รักษาอาการปวดโดยไม่ผ่าตัดกับไคโรแพรคติก 16/3/ 2557
Hotline สายสุขภาพ : ไคโรแพรคติก รักษาอาการปวด 10/5/2557
สโมสรสุขภาพ: ไคโรแพรคติค 17/6/2557
Hotline สายสุขภาพ : ไคโรแพรคติก รักษาอาการปวดที่ต้นเหตุ 5/7/ 2557