ดำเนินงานโดย หมอปิ่นจัดกระดูก
Tel. 099-125-6551
TH/EN
บทความ
  SUBLUXATION - A SILENT KILLER⚠ สัญญาณเตือนจากร่างกายที่คุณไม่ควรเพิกเฉย!! อาการใดๆก็ตามที่ผิดปกติในร่างกายของคุณ ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยเรื่องสุขภาพของคุณ!!! ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้น จะเกิดจากการที่แนวกระดูกสันหลังของร่างกายเรา เกิด...