ดำเนินงานโดย หมอปิ่นจัดกระดูก
Tel. 099-125-6551
TH/EN
ธัญญาพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์

สาขาธัญญาพาร์ค ถ.ศรีนครินทร์

ห้อง 25/A ชั้น 2 อาคาร C
เลขที่ 375, 375/1-8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-108-6189, 094-549-7280

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 11.00 น. - 19.00 น.
วันเสาร์            12.00 น. - 19.00 น.
ปิดทุกวันอาทิตย์